Een andere visie op besturen in de zorg

Over Frank Wolterink

Print Friendly

Een bèta-man met een alfa-inslag, dat is Frank Wolterink (1953). Afgestudeerd als arbeids- en organisatiesocioloog aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen en vanaf 1983 actief in de zorg.

 

Hij was één van de pioniers van C3 en heeft het kantoor mee uitgebouwd. Hij begeleidde samenwerkings- en fusietrajecten, hielp zorgnetwerken opstarten, schreef talloze strategische plannen en zorgvisies en deed veel opdrachten als projectmanager. Hij was op vele plaatsen interimmanager en onder andere interim bestuurder bij enkele grotere concerns in de ouderenzorg/thuiszorg. Zijn grootste deskundigheid ligt in de sectoren ouderenzorg, thuiszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Zijn beleidsterreinen zijn strategie, human resources, informatiemanagement en gezondheidszorgmarketing. Nieuwe besturingsparadigma’s leidend tot moderne op maat gemaakte besturingsvisies zijn de afgelopen jaren zijn stokpaardje geworden.