Een andere visie op besturen in de zorg

Categorie archief: 'Bijzondere ervaringen'

Vorige week heeft de Rotterdamse rechtbank bepaald dat de door de NMa opgelegde hoge boetes aan o.a. Vivium, Zorgbalans, VIVA-zorggroep onrechtmatig zijn. Volgens de rechter heeft de NMa te weinig rekening gehouden met de sectorspecifieke omstandigheden bij het opleggen van die boetes. Een separate bezwaarprocedure loopt nog voor Thuiszorg Zuid-West Friesland, Thuiszorg de Friese Wouden, Carinova Leiboom groep en Carint-Reggeland.

Ik ga er vanuit dat deze uitspraak ook bij de andere procedures zal worden overgenomen.  Graag wil ik al deze organisaties, mijn collega’s dus, feliciteren met dit behaalde resultaat. Dat heeft heel wat doorzettingsvermogen, energie en geld gekost. Al in 2008 schreef ik een drietal blogs over de schandalige werkwijze van de NMa. Ook heb ik daarin de vraag gesteld of de NMa de situatie in de gezondheidszorg wel goed begreep of wilde begrijpen? Ik voorspelde dat de NMa nooit gelijk zou krijgen. Lees meer »

   

Geen reacties » | Permanente link

Vorige week dinsdagavond was ik één van de 450 deelnemers aan het eerste debat over het nieuwe ouder worden in de Rode Hoed te Amsterdam. Een goed initiatief trouwens van Actiz. Ook een mooie locatie om eens geweest te zijn. Onder leiding van Clairy Polak ontstond er een boeiend debat, dat overal over ging maar nauwelijks nog over de toekomst en het nieuwe ouder worden. De volgende dag deed Skipr verslag van het debat, met als titel: de ouderenzorg is niet toekomstbestendig!! Daar ben ik het dus niet mee eens. Voor mij viel die conclusie niet te trekken. Lees meer »

   

15 Reacties » | Permanente link

Net zoals in vele andere zorgorganisaties heb ik ook in mijn raad van toezicht van Eckmunde in de maand februari 2012 het onderwerp dashboard aan de orde gehad. Ik had een dik mapje gemaakt met een groot aantal rapportages over veiligheid, risico’s en kwaliteit, zoals ik deze in ieder geval jaarlijks op mijn bureau krijg. De centrale vraag daarbij was natuurlijk: hoe kunnen wij als raad van toezicht goed in de gaten houden of Eckmunde niet onverantwoorde risico’s loopt? Of anders: kun jij als bestuurder zorgen voor een eigen dashboard voor de RvT? Ik sprak er op vrijdag over met collega Hans Hoek. Hij heeft er al twee interessante blogs over gemaakt.  Ik schets in het kort mijn denkrichting. Lees meer »

   

Geen reacties » | Permanente link

 Als interim bestuurder van stichting Eckmunde te Egmond aan Zee heb ik maandagmiddag 5 maart jl. samen met Maarten de Vries de intentieverklaring ondertekend inzake een intensief samenwerkingsproces, leidend tot een juridische fusie uiterlijk per 1 januari 2013. Per die datum zijn de locaties van Eckmunde en haar thuiszorgtak onderdeel geworden van stichting De Zorgcirkel te Purmerend.

Dit is al de zoveelste intentieverklaring die ik onderteken.  Ook heb ik als externe begeleider veel intentieverklaringen opgesteld. Voor mij geldt een intentieverklaring als de formele start van een doorgaans intensief samenwerkingsproces. Dus hebben we er ook dit keer weer een foto van laten maken. Let op het verschil in pennen!! Tegelijkertijd hebben we een persbericht opgesteld en vanzelfsprekend zijn brieven gestuurd naar de interne geledingen en naar de belangrijkste externe stakeholders. Voor mij is een intentieverklaring niet zomaar een document met daarin opgenomen een aantal abstracte intenties en voornemens. Lees meer »

   

Geen reacties » | Permanente link

Op 1 februari 2012 nam ik deel aan een bijzondere ledenvergadering van Actiz. Op de agenda stond een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen bij de leden van Actiz over kwaliteitszorg. Gepresenteerd werden de eerste resultaten van een onderzoek/begeleidingstraject bij een drietal pilot-organisaties. Er werd een pleidooi gehouden voor het verder ontwikkelen van narratieve kwaliteitszorg. Het uiteindelijke toekomstbeeld dat ik daarbij kreeg was, dat mystery guests onaangekondigd in onze zorgorganisaties binnen komen en aan klanten gaan vragen hoe het bevalt. De verhalen die ze dan te horen krijgen, worden verzameld. Het totaal van de verhalen moet vervolgens een goede indruk geven hoe het met de kwaliteit op dat ogenblik is gesteld. Lees meer »

   

1 Reactie » | Permanente link

Kunstmatig daglicht voor demente ouderenWinterdepressie, wie heeft daar geen last van!
In deze donkere winterse dagen heb ik als interim bestuurder van de stichting Eckmunde een computergestuurde daglichtinstallatie aangeschaft in de vier huiskamers van de PG-verpleegunit Karveel. Doel van deze moderne techniek is te bereiken dat het gezonde dag/nachtritme van deze categorie bewoners zoveel mogelijk in tact blijft. Omdat Eckmunde bij voortduring streeft naar het verbeteren van haar kwaliteit ben ik tot deze investering overgegaan. Lees meer »

   

1 Reactie » | Permanente link

Dinsdagavond 6 december heb ik voor het eerst deelgenomen aan een online seminar over het beleggingsbeleid en de marktvisie van de Westland-Utrecht Hypotheekbank tegen de achtergrond van de economische crisis. Graag wil ik mijn vele abonnees en bloglezers deelgenoot maken van deze nieuwe ervaring.

Nadat ik me per mail kon inschrijven, kreeg ik op de dag zelf nog een link gemaild, met het verzoek enkele minuten voor aanvang in te loggen. Precies om de aangegeven tijd: 20.00 uur begon het proces. Twee deskundigen verzorgden de presentatie van achter een tafel, voorzien van een laptop. De gebruikte sheets werden tegelijkertijd ook op het scherm geprojecteerd. Ik kon zelfs tijdens de presentatie nog even snel terug naar vorige sheets, om nog iets na te kijken.
De presentatie was interactief. Een aantal keren kreeg ik als deelnemer de gelegenheid om mijn visie te laten horen in online polls. Iedere poll werd opengesteld, toegelicht en je kon stemmen door een vakje aan te klikken. Dan zag je gedurende 15 seconden het resultaat van de stemmen opgebouwd worden in aantallen en percentages en ook visueel. Ik kon zien dat maar liefst 106 personen deelnamen. Vervolgens werd het resultaat van commentaar voorzien. Lees meer »

   

2 Reacties » | Permanente link

Afgelopen vrijdagochtend waren we binnen C3 in gesprek met Philip Idenburg, directeur van Bebright. Wij spraken over zijn boek Diagnose 2025, dat hij samen met Michel van Schaik van de Rabobank heeft geschreven. Boeiend om te ervaren dat zowel hij als C3 eenzelfde visie heeft over de noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen in de zorg.

Beiden voorzien belangrijke transformaties binnen de diverse zorgsectoren. Ook over hoe er binnen de maatschappij over de toegevoegde waarde van de zorgsector zou moeten worden gedacht. Wij hebben het daarna gehad over de noodzakelijkheid van nieuw leiderschap in de zorg. In de kranten staat veel geschreven over het nieuwe werken, maar heel weinig over het nieuwe besturen. Jammer is dat in de vele literatuur over leiderschap, nauwelijks tot geen aandacht wordt besteed aan dit nieuwe leiderschap van bestuurders in de zorg. Daarom deze blog. Lees meer »

   

1 Reactie » | Permanente link

Veel zorgorganisaties worstelen met de uitvoering van het strategisch beleid. Veel energie wordt gestopt in het opstellen van een strategisch beleidsplan en in een uitwerking daarvan in organisatiebrede jaarplannen. Dat dan vervolgens weer in samenhang met jaarplannen per managementteamlid of ook nog op lagere niveaus. Geweldig toch zo’n samenhangend geheel van plannen. Handig ook voor het behalen van het kwaliteitscertificaat. Maar werkt het ook echt?

Dat is de vraag die ik me steeds vaker stel. Ja, want ik doe ook mee aan de opgesomde beleidscycli. Maar….. ik begin dus steeds vaker ook te twijfelen. Medewerkers op de werkvloer raken er niet echt door geïnspireerd. Zij vinden het allemaal maar lastig. Het leidt zo af van het echte werk, zo lijken ze te denken. Voor de meeste werkers in de zorg gelden de drie boze B’s. Dat zijn Bazen, Beleid en Bureaucratie.  Bazen zijn eigenlijk niet echt nodig, beleid is maar ingewikkeld en leidt af van het echte werk, en tegen de bureaucratie wordt vooral aangeschopt. En zo blijven medewerkers vooral doen wat ze altijd al deden en gaan noodzakelijke veranderingen vooral erg langzaam. Lees meer »

   

1 Reactie » | Permanente link

Bij nieuwbouw in de zorgsector gaat nog al wat fout. Vaak gaat het om elementaire blunders. Wat ik erg vind is dat ik veel soortgelijke fouten tegenkom. Het lijkt erop alsof overal opnieuw wordt begonnen met het proces van ontwerpen en bouwen en dat iedere keer weer dezelfde fouten worden gemaakt. Kortom: er wordt niet geleerd van gemaakte fouten van anderen. Dat kan volgens mij worden voorkomen door het oprichten van een digitale kennisbank voor vastgoed in de zorg, waarop alle zorginstellingen fouten publiceren, die zij tegenkomen in hun eigen (nieuwe of gerenoveerde) gebouw. Wie pakt deze handschoen op?

Wat heb ikzelf zoal aan fouten gezien? Lees meer »

   

Geen reacties » | Permanente link

Wilt u deze berichten via de email?


Zoeken