Een andere visie op besturen in de zorg

Frank Wolterinks ideeën over hoe besturen in de zorg goed en leuk kan zijn

Print Friendly

goede dialoog met senioren is belangrijk In bijna alle missies, zorg- of behandelvisies in Nederland staat:  de cliënt (of patiënt) centraal. Maar wat zegt dat eigenlijk over de dagelijkse praktijk? Wordt die intentie ook daadwerkelijk waar gemaakt? De vraag is zelfs of we een dergelijk statement moeten willen? Is het immers wel zo logisch om de cliënt zo te positioneren? Hebben we andere oplossingen? In deze laatste blog van dit jaar, zoom ik wat nader in op ons C3-kwaliteitsinstrument, dat uitgaat van het basisprincipe dat cliënt en medewerker het gezamenlijk doen, als een gezamenlijk team.

Aanleiding voor mijnblog was de blog van Henk Nies van Vilans, waarin hij een pleidooi houdt om de cliënt niet langer centraal te stellen, maar om samen met de cliënt en de mantelzorger een team te vormen. Hij haalt daarin een voorbeeld aan van een kennis, bij wie darmkanker werd geconstateerd. Bij zijn eerste gesprek met de behandelend specialist zei deze tot hem en zijn vrouw: “Vanaf nu vormen we samen een team”. Deze uitspraak had hen enorm gesterkt. Ze werden beiden -patiënt en mantelzorger- aangesproken op wat ze konden doen en op gezamenlijke prioriteitsstelling. Ze kregen ieder een rol en verantwoordelijkheid. De specialist kon bij dringende kwesties ieder moment gebeld worden. Zo’n houding en afspraak brengt de patiënt echt in positie. Hij kan vanuit die positie veel beter de juiste eigen keuzes maken.

Dat geldt in de ouderenzorg nog veel meer. Ook daar gaat het om het vormen van een goed team tussen cliënt-mantelzorger met de persoonlijk begeleider. (Lees ook EVV-er, contactverzorgende etc.) Overigens zou overal het principe moeten gelden dat de cliënt zijn/haar eigen persoonlijk begeleider moet kunnen kiezen. C3 heeft ter verbetering van de dialoog in dit team over alle zaken betreffende het zorgleefplan een kwaliteitsinstrument ontwikkeld. Dat handige instrument wordt gebruikt om het samenspel tussen cliënt/mantelzorger en persoonlijk begeleider beter vorm te geven. De focus is gelegd bij de kwaliteit van leven. Op de vier terreinen, die ook worden gebruikt bij de Normen Verantwoorde Zorg, zijn een aantal simpele vragen geformuleerd. Elke vraag kent twee componenten. Wat vindt de cliënt van de invoering van het betreffende item. Daar is een score te behalen van erg goed (1) tot heel slecht (5). Daarna volgt de vraag hoe belangrijk het item is voor de cliënt en dus hoeveel waarde gehecht moet worden aan verbetering daarvan. Door deze twee getallen te vermenigvuldigen is er een score per item mogelijk van 1 tot 15. Dus als een item door de medewerkers slecht wordt uitgevoerd en de cliënt dat erg belangrijk vindt, krijgt het item een score van 15. Hard nodig er iets aan te doen, nietwaar!

De top vijf van prioriteiten worden vanzelfsprekend als eerste opgelost. Daarmee verbetert de kwaliteit van leven. Na verloop van tijd kan in een vervolgdialoog de voortgang worden besproken. De frequentie van de dialooggesprekken is afhankelijk van de dynamiek van de veranderingen bij de cliënt. Wanneer er grote zaken veranderen, veranderen waarschijnlijk ook de prioriteiten. Bij een cliënt met Alzheimer wordt de vragenlijst besproken met het verantwoordelijke familielid én ook met een van de medewerkers. Het gaat om ongeveer 30 vragen op de bekende terreinen algemeen, wonen, welzijn en zorg. Op deze unieke wijze wordt de cliënt en diens mantelzorger veel meer actor en bepaler voor het eigen zorg- en ondersteuningsproces. Door het nemen van eigen verantwoordelijkheden van de cliënt en door het gecontroleerd geven van meer bevoegdheden aan de cliënt ontstaat een veel beter teamspel en wordt hospitalisatie maximaal tegengegaan. Als we op deze manier de cliënt echt centraal stellen, mag dit statement in alle missies en of zorgvisies wat mij betreft gewoon blijven staan.

   

2 Reacties op “De cliënt centraal stellen, hoe bedoelt u?”

ben van gent reageerde op: 6 January 2012 om 12:53

Wij zijn het instrument bij Florence nu aan het implementeren. Met fors succes. Van de cliënt centraal naar het resultaat voor de cliënt centraal.
Levert regelmatig eye openers voor de V&V op. ‘Moeilijke mensen’ blijken happy cliënten te kunnen worden….denken om een hoekje blijft prikkelend

Goed om te lezen Ben, dat het instrument goede resultaten oplevert. Wij gaan er ook mee door.

Laat een reactie achter

Wilt u deze berichten via de email?


Zoeken